Reçine (Kolofan) Hammadde Üretimi

Sakız reçineleri suda çözünür sakızların ve suda çözünmeyen reçinelerin karışımlarıdır, bu nedenle her iki grubun özelliklerini birleştirir. Genellikle az miktarda esans yağları ve renklendirici madde izleri içerirler.

Kolofan
Çam sakızının damıtılmasıyla oluşan, saydam, sarı renkli reçine. Canlı ağaç gövdelerinde açılan yaralardan, ağacın dip kütük kısımlarının ekstraksiyonundan ve sülfat yönteminin yan ürünü olan tall-oil`in fraksiyonlu damıtılmasıyla elde edilir. Suda çözünmez, oda sıcaklığında katı, açık sarı-kahverengi arasında bir renktedir. Eter, alkol, klorlu hidrokarbon ve hidrokarbonlarda çözünür. Kolofanın değerini belirlemede en önemli etken renktir. Renk açık sarıdan koyu kahve rengine doğru harflerle değerlendirilir.

Kullanım Alanı
· Kağıt endüstrisi
· Yapıştırıcılar
· boya endüstrisi
· baskı mürekkepleri
· bazı sabun üretimlerinde
· elektrik yalıtım malzemelerinde